ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ               ΤΗΛΕΦΩΝΑ           ΦΑΞ

Κώστα Λοίζου 14, Διαμέρισμα 2                            +357 22512444                               +357 22511675
Στρόβολος 2006, Λευκωσία, Κύπρος                      +357 22428778