ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ψυχοθεραπευτικό κέντρο της Ιουλιέττας Καλλή-Λαούρη και Συνεργάτες, παρέχει θεραπευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες, οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολίες στον τομέα της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Δυσκολίες οι οποίες αποτελούν μέρος της δουλειάς μας περιλαμβάνουν:

✿ Εκδηλώσεις έντασης και άγχους
✿ Δυσκολίες στον έλεγχο θυμού και επιθετικότητας
✿ Αισθήματα μοναξιάς, κατάθλιψης, αποτυχίας και φόβου
✿ Φοβίες, ψυχαναγκασμοί
✿ Ψυχοσωματικές διαταραχές (Διαταραχές διατροφής, πονοκεφάλοι κλπ.)
✿ Εξελικτικές διαταραχές
✿ Αυτιστικές διαταραχές
✿ Μαθησιακές δυσκολίες
✿ Προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς και σε άλλες αλλαγές της ζωής (Διαζύγιο, Πένθος κλπ.)
✿ Δυσκολίες επικοινωνίας στις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις

 

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα πλαίσιο όπου παρέχεται πολυθεματική, πολύπλευρη και ολοκληρωμένη υπηρεσία σε άτομα, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες με δυσκολίες που εμποδίζουν την ψυχοκοινωνική τους ανέλιξη. Όταν είναι αναγκαίο γίνονται παραπομπές σε άλλους ειδικούς. Ένα μεγάλο δίκτυο από εξωτερικούς συνεργάτες πλαισιώνει την ομάδα μας. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία είναι σημαντικός παράγοντας στη διαχείριση δυσκολιών, γι’ αυτό έχουμε μια πολύ στενή σχέση με άλλους Ιατρούς, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας, Νηπιαγωγεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Παροχής Κοινωνικής Βοήθειας.

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τη συλλογή, σύνθεση και εκτίμηση πληροφοριών που γίνονται μέσω συνεντεύξεων και διαφόρων δοκιμασιών (tests). Ο στόχος της αξιολόγησης είναι να προσδιοριστεί η φύση και η οξύτητα του προβλήματος, να κατανοηθούν οι συνθήκες που προκάλεσαν και διατηρούν το πρόβλημα και να αξιολογηθούν οι δυνατότητες και οι πηγές δύναμης του ατόμου, της οικογένειας και του περιβάλλοντος.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει όλα ή μερικά από τα ακόλουθα:

✿ Παιδοψυχιατρική αξιολόγηση και διερεύνηση
✿ Ψυχομετρική αξιολόγηση
✿ Ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση
✿ Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση
✿ Κλινικές παρατηρήσεις και αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ατόμου και του περιβάλλοντος
✿ Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ατόμου, της οικογένειας και του περιβάλλοντος

 

Μετά την αρχική αξιολόγηση γίνεται μια συγκεκριμένη θεραπευτική πρόταση αναλόγως των δυσκολιών και αναγκών που παρουσιάζονται.

Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων

 

Το ιατρείο μας προσφέρει:

✿ Ατομική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων
✿ Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες παιδιών και γονιών
✿ Συμβουλευτική και Ψυχοεκπαίδευση
✿ Οικογενειακές συναντήσεις
✿ Φαρμακοθεραπεία
✿ Πολυθεματικές συναντήσεις

 

Θεραπεία Ενηλίκων 

 

Παρέχει:

✿ Ατομική Ψυχοθεραπεία
✿ Συμβουλευτικές συναντήσεις με άτομα, ζεύγη, ή ομάδες
✿ Οικογενειακές συναντήσεις

 

Θεραπεία Οικογένειας ή Ζεύγους

 

Προσφέρει:

✿ Θεραπεία Οικογένειας
✿ Συμβουλευτική Οικογένειας ή Ζεύγους

 

Παρεμβατικά Προγράμματα

 

Κατά περιόδους το ιατρείο προσφέρει ειδικά παρεμβατικά προγράμματα

Το πρόγραμμα «Γυμνάζω το μυαλό μου» έχει σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν μια νοοτροπία σκέψης. Τα παιδιά πρέπει να πειστούν ότι οι ικανότητες τους μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της μελέτης. Καλλιεργώντας στους μαθητές μια τέτοια νοοτροπία (growth mindset) τους δίνονται τα εφόδια να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους και τα κίνητρα για μάθηση.
Κατεβάστε την Ανακοίνωση κάνοντας click πιο κάτω.

 

Ανάλογα με την περίπτωση προτείνεται, αν αυτό είναι αναγκαίο, ένας συνδυασμός των πιο πάνω θεραπευτικών υπηρεσιών. Επίσης, όταν υπάρχει ανάγκη, γίνεται παραπομπή σε άλλους ειδικούς (Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχίατρους κλπ.) ή σε άλλες υπηρεσίες.

Τηρούνται αυστηρά οι κανόνες του θεραπευτικού απόρρητου